Besökare

Årets Släktforskardagar tar ett rejält grepp i Skaraborgs långa och intressanta historia alltifrån kristnandet på 900-talet genom medeltidens dramatiska kamper mellan ätterna och med våra grannländer. Skaraborg har ända sedan medeltiden haft stor betydelse för landets utveckling och inte minst vårt militära försvar. Vi vill belysa denna utveckling, men också ta till vara aktuella trender inom släktforskning med större möjlighet till släktforskning i våra nordiska grannländer och ny utveckling med DNA-teknik, som påvisar släktband långt utanför våra gränser.

Välkomna till Skövde och Skaraborg!

Illustration: Alf Lannerbäck. Göta Kanalbygget 1810-1832, officer och timmerman i uniform m/1815. Bild utlånad av Garnisonsmuseet Skaraborg.