Årets tema

Skaraborg – från viking till soldat

Årets Släktforskardagar tar ett rejält grepp i Skaraborgs långa och intressanta historia alltifrån kristnandet på 900-talet genom medeltidens dramatiska kamper mellan ätterna och med våra grannländer. Skaraborg har ända sedan medeltiden haft stor betydelse för landets utveckling och inte minst vårt militära försvar. Vi vill belysa denna utveckling, men också ta till vara aktuella trender inom släktforskning med större möjlighet till släktforskning i våra nordiska grannländer och ny utveckling med DNA-teknik, som påvisar släktband långt utanför våra gränser. Välkomna till Skövde och Skaraborg!

Skaraborgs län var mellan 1634 och 1997 ett län i Västergötland, mellan Vänern och Vättern. Länsbokstav var R. Är du intresserad av äldre kartor över hela eller delar av Skaraborg? I Lantmäteriets digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor.

Västergötlands museum har en rik samling av föremål och fotografier som speglar liv och händelser i Västergötland – från forntid fram till idag. Både det unika och vardagliga finns representerat. Här kan du läsa mer om Västergötlands museum.

Bild: Karta över Skaraborgs län, Lantmäteriet