Agneta Horn – Damen som försökte fånga lyckan i flykten

Kristina Lauridsen

Romanen ”Fånga lyckan i flykten” handlar om Agneta Horns liv och bygger på hennes självbiografi men också noggrann research av brev och andra handlingar i Riksarkivets samlingar och inte minst släkthistoria. Agneta Horn var barnbarn till Axel Oxenstierna och dotter till fältherren Gustaf Horn. Vid faderns död stod hon som enda arvinge till faderns förmögenhet. Romanen handlar mycket om arv och det komplicerade förhållandena i en adelsfamilj men inte minst om en kvinna som kämpar för sin rätt, inte bara för arvet, utan också för kärleken och rätten att få gifta sig med den hon älskar.

Författaren Kristina Lauridsen är även historiker och arkivarie och sen fem år tillbaka anställd på Riksarkivet. Hon arbetar främst med enskilda arkiv, d.v.s person, släkt, gårds- och föreningsarkiv. Kristina har stort intresse för äldre handlingar och en passion för släkthistoria.