Historiska kartor

Lena Norberg

Som släktforskare kan det vara intressant att se var dina förfäder hade sin gård eller torp. Lantmäteriet har kartlagt Sverige sedan 1628 och det finns garanterat en karta över ett område som du är intresserad av. Vad är en förrättningsakt? Hur hittar du kartor? Vad finns det att hitta i akterna? Utforska hur en fastighet ser ut och vem som ägde den eller jämför mellan två tidsperioder och se förändringen i markanvändningen. Titta på översiktliga ekonomiska kartor, vägkartor eller länskartor.

Vad har Lantmäteriet mer att erbjuda som kan vara av intresse för släktforskare?