Hugenotter – vad är det?

Håkan Larsson

Hugenotter var reformerta protestanter som blev förföljda och mördade i det katolska Frankrike och tvingades därför fly landet. Några hundra kom till Sverige under 1600-talet och början av 1700-talet. Hugenotter är ganska okända i Sverige, trots att de spelat en avgörande roll i svensk historia och utveckling. Om dessa och dess roll handlar föreläsningen, ett ganska oskrivet blad i svensk historia.

Håkan Larsson har släktforskat sedan 2008 och har hittat en anmoder från hugenotter i rakt nedstigande led. Håkan Larsson är en historieintresserad släktforskare från Skövde, vice ordförande i Skövde Släktforskarförening, programansvarig och kursledare.