Karl XII:s krigsfångar i Sverige

Håkan Henriksson

Samtidigt som tusentals svenska karoliner fördes bort till en långvarig krigsfångenskap i Ryssland och Danmark fördes tusentals krigsfångar från krigsskådeplatserna i Polen och Baltikum till Sverige.

Under de första tio åren av det stora nordiska kriget var de svenska arméerna ofta framgångsrika och sammanlagt kom omkring 15 000 krigsfångar att föras till det egentliga Sverige under det långa krigets första halva. Ytterligare ett par tusen krigsfångar togs under krigets senare del. Det rörde sig främst om sachsare, danskar, ryssar, polacker och ukrainska kosacker. Nästintill alla svenska städer fick ta emot sin beskärda del av dessa krigsfångar, som på lämpligt sätt skulle inhysas och bevakas av städernas borgare. I de flesta fall kom de att inlogeras i borgarnas egna hem.

Den nära kontakten mellan krigsfångarna och lokalbefolkningen ledde snart till att oäkta barn föddes, men även att äktenskap ingicks mellan krigsfångar och svenska kvinnor.

Håkan Henriksson är sedan många år verksam som arkivarie på ArkivCentrum Örebro län. Han har främst forskat och skrivit om bergs- och militärhistoriska ämnen.