Nr 81 Johan Kind – Västgötasoldaten var med och besegrade Napoleon

Kjell Aleklett

Johan (Eriksson) Kind, 1790 – 1858, växte upp och bodde i Södra Kedum, dagens Arentorp. Det har varit möjligt att genom släktforskning följa honom från vaggan till graven. Det mest unika är en dagbok skriven av en okänd soldat, som gör det möjligt att följa honom under hans strider under andra Napoleonkriget, 1813-14. Kronprins Karl Johan förde då befälet över den svenska armén.

Kjell Aleklett, författarnamn Kjell Kind Aleklett, är professor emeritus i globala energisystem vid Uppsala universitet. Har forskat med Nobelpristagare Glenn T Seaborg under 20 år om atomkärnors egenskaper. Under 2000-talet blev hans forskningsinriktning framförallt global oljeproduktion, som finns beskriven i boken ”En värld drogad av olja”. Arbetet med självbiografin ledde fram till släktforskning och till hans farfars farfar nr 81
Johan Kind. Släkten runt dagens Arentorp är kartlagd och finns beskriven i boken ”Nr 81 Johan Kind och Kronprins Karl Johan”.