Släktforskning i Finland

Kari-Matti Piilahti

I föredraget skildras de centrala släktforskningsmaterialen och arkiven i Finland samt likheter och skillnader i jämförelse att göra släktforskning i Sverige. Även diskuteras i vilken mån källmaterialet är digitaliserat och vilka enheter som är ännu inte är digitaliserade.

Kari-Matti Piilahti är Finlands Släkthistoriska Förenings verksamhetsledare, filosofie doktor, docent i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet samt släktforskningslärare.