Släktforskning i Norge

David Widerberg Howden

Föreläsningen fokuserar på några väsentliga skillnader mellan svensk och norsk släktforskning, med konkreta exempel från det norska Digitalarkivet. Det blir också exempel från norska folkräkningar och kyrkböcker samt andra aktuella norska källor som kan nyttjas för släktforskning i Norge. Föreläsningen blir en kort kurs för den som letar efter sina norska släktingar.

David Widerberg Howden är styrelseledamot i Norsk Slektshistorisk Forening. Han har en bakgrund som möbelsnickare och inom byggnadsvård med kulturhistoria, men arbetar idag som lärare. Han har ägnat sig åt släktforskning i 30 år, och är väl förtrogen med källmaterial i Norge. Han forskar om släktforskning från stora delar av Norge, och från de flesta samhällsskikt från nutid till medeltid. Förutom forskning om den egna familjen i Norge och bl.a. Sverige arbetar han även med DNA inom släktforskning. Han var med och gav ut Peter Sjölunds bok om Släktforskning med DNA på norska, samt har bistått i några ”cold case”-fall i Norge.