”Stackell och di andre knekta”

Claus Lippold

Föredraget berör den där lille soldaten i det stora försvaret. Claus Lippold kommer också att berätta hur det hela startade för hans far, Björn Lippold, som under sina 37 år vid rodret för Centrala Soldatregistret såg till att vi idag har en halv miljon soldater registrerade i registret.

Claus kommer att visa hur du på enklaste sätt hittar till Centrala Soldatregistret. Samt hur du söker i databasen, bland indelta soldater från det yngre indelningsverket 1685-1901. Han kommer berätta mer om vilken information du kan få – med ett antal exempel ur några soldat- och torpakter. Vem var han den där indelte soldaten? 

Claus Lippold är 32 år och bor i Skövde med sin familj, sambo och dotter. Han arbetar som privatrådgivare på bank. Hela hans uppväxt och vuxna liv har det funnits historia med i bilden, genom hans far som grundade det Centrala Soldatregistret. Framförallt den där ”lille soldaten i det stora försvaret”.  Claus fritid handlar mycket om dessa knektar, där han tillsammans med nuvarande styrelse för soldatregistret hjälper till att besvara just dina frågor kring knektarna.

Välkommen att komma och lyssna på – ”Stackell och di andre knekta”!