Väggarna berättar om hus och historia

Erika Åberg

Föredraget ”Väggarna berättar – om hus och historia” handlar om vilka spår av levnadsberättelser och släkthistorier man kan hitta vid restaureringen av ett gammalt hus.

Erika Åberg är byggnadsantikvarie, husexpert i tv och skribent med byggnadsvård som sin största passion. Under drygt tolv år har hon restaurerat den hundratioåriga bondgård som är hennes och familjens hem.

Foto: Orlando G Boström